Er det noen bieffekter eller interaksjoner assosiert med Nalox?

En svak midlertidig irritasjon på omkringliggende hud, i tillegg til misfarging av neglen, kan oppstå. I noen tilfeller kan deler av neglen løsne/separeres fra den underliggende neglesengen, noe som av og til fører til adskillelse fra den infiserte delen av neglen. Det finnes ingen kjente interaksjoner med farmasøytiske produkter.