Er det en risiko for at tuben blir kontaminert av sopp eller bakterier?

Tuben har en ventil som forhindrer løsninger eller andre substanser fra å kontaminere innholdet i tuben.